Allemansrätten

”Inte störa – inte förstöra” det är huvudregeln i Allemansrätten
Allemansrätten är en unik möjlighet att fritt kunna röra sig i vår natur. Med rätten följer också krav på att visa hänsyn och försiktighet. Både för växt- och djurliv men också till andra människor, både de som idkar friluftsliv och till markägare. Du kan vandra pilgrimsleden mellan Hjo och Kungslena. Det är också möjligt att rida eller cykla vissa sträckor. Se information under respektive sträcka.

Allemansrätten innebär bl a att du skall vara försiktig så att du inte skadar gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Du måste också respektera hemfriden genom att inte passera eller vistas på annans tomt. En tomt är inte alltid inhägnad. Den utgörs av området närmast bostadshuset. Om insynen är fri måste man hålla sig på ett rejält avstånd. Om sikten är skymd av buskar t ex kan man i vissa fall passera lite närmare.

På några ställen på leden passerar du genom betesmark. Oftast finns en färist, en självstängade grind eller annan lättpasserad anordning. Någon gång finns ett elstängsel med öppningsbart handtag. Har du passerat genom en grind eller ett elstängsel med handtag måste du se till att grinden stängs och att handtaget sätts tillbaka på sin plats.

Man måste också vara noga så att man inte hindrar markägaren att utföra arbete på sin mark. Detta gäller också då jakt förekommer. Det är klart olämpligt att vandra på de mindre stigarna och vägarna under t ex älgjaktstider. Älgjakten börjar här den första måndagen i oktober varje år och avslutas i februari.

Om du rider måste du vara extra försiktig så att du inte skadar marken. Om ni rider i grupp är det extra stor risk att marken skadas.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om allemansrätten
Allemansrätten