Brattelid – Kungslena

Längd:
59km
Terräng:
Skogsstigar, grus- och asfaltsvägar
Svårighetsgrad:
Medel

Denna sträcka delas lämpligen upp tre till fyra etapper, här finns möjligheter till privata boenden i Åsarp, Stenbrottet, Pilakvarn, Tiarps lägergård. Det är en varierande vandring med skog och öppet landskap. Du hittar de olika delarna beskrivna under följande texter:

Brattelid -Kyrkeslätt

Kyrkeslätt – Skörstorp

Skörstorp – Reastorp

Reastorp – Kungslena finner du på Kungslena -Hjos hemsida www.pilgrimsledhjokungslena.se