Brattelid – Kyrkeslätt

Längd:
ca 20km
Terräng:
Skogsväg, Asfalt, Skogsterräng
Svårighetsgrad:
Medel

Extra intressanta punkter på kartan

26    Smula Ås är rik på ovanlig flora. En härlig plats för strövtåg och en stunds vila.
53    ”Skrålen” För att utvinna mer åkermark grävdes kanalen ”Skrålen” på 1860-talet, vilket kortade Ätrans lopp med nio km.
54   Gammal badplats i Ätran, så sent som på 1960-talet användes badplatsen. I närheten har man förr brutit gatsten.