Kyrkeslätt – Sandhem

Längd:
20km
Terräng:
Grusväg/Skogsväg
Svårighetsgrad:
Medel

Nu vandrar vi på en vacker grusväg ett par km innan du viker av in på skogsstig som tar dig fram till Vistorps kyrka som byggdes1882 och ersatte då den gamla medeltida kyrkan. Man kan säkert också få en titt i den gamla lanthandeln, som står helt intakt sedan sina glansdagar och inspelningsplats från filmen Änglagård.

Slättereds säteri ligger vackert beläget utmed vägen. Säteriet är från 1680-talet enligt historien ska Bengt Lilliehök fått gården som ersättning för sitt arbete vid freden i Brömsebro 1645.

Vid Drottensäng finns möjlighet till övernattning, ägare Kent och Hans Strängby. Där finns också den berömda stenformationen i urberget vid namn DRAKEN, vilket är en skärningspunkt mellan socknarna Vistorp, Åsarp och Fivlered.

Svenstorpsgårdarna har en lång historia vilken man kan ta del av genom kontakt med Sandhems hembygdsförening. Sörgården var länge ett sergeantboställe. Nolgården har en gammal mangårdsbyggnad där den stora salen är originellt målat av traktens kände kyrkomålare Gustaf Ljungström år 1868. På Svenstorp har det också dansats sedan 1996 på den välkända logen ”Sägnernas Hus”.

Sandhems kyrka, den första kyrkan byggdes tidigt 1100-tal dopfunten används än idag. Även pilgrimer torde ha gått denna väg på sin resa mot Nidaros, även om vi inte har funnit några säkra spår.