Eriksberg -Vårkumla

Längd:
30 km
Terräng:
Grusvägar och skogsvägar
Svårighetsgrad:
Lätt
Deletapp 1 Eriksberg – Jäla 12 km lång
Deletapp 2 Jäla – Vårkumla 18 km lång.

Eriksberg – Jäla, 12 km

Efter en god natts sömn i gamla prästgården och god frukost, därtill en lunchbox är det dags för dagens etapp till Jäla.

Eriksberg har två kyrkor, den gamla byggdes på 1100-talet. Kyrkan har en välbevarad romansk plan och är idag församlingskyrka. Den nya kyrkan var färdigbyggd 1885 bedömdes på 1920-talet vara alldeles för stor och dyr att värma upp, varför man återgick till den gamla kyrkan. Den nya kyrkan används idag vid stora konsertuppträdanden.

Efter några km passerar du Ladås säteri. Gustav II Adolf donerade ”Ladusa” till släkten Schytte och 1652 köptes den av Sven Uggla för 62 riksdaler. Enligt biskop Afzelius skall sagorna hävda att säteriet tillhört den Erikska ätten.

På fortsatta vägen mot Jäla gör gärna en avstickare till Hallanda gård som bär på minnen från 1400-talet. Brännvinsbränneriet är en byggnad med mer än metertjockaväggar. Här bjöd enligt sägnen Mats Kafle danskarna på fläsk och brännvin så att de kunde nedkämpas av gårdens folk och socknens bönder. Välkommen in och känn historiens vingslag!

Jäla – Vårkumla, 18 km

Jäla kyrka från 1100-talet, fungerar idag som pilgrimskyrka.

Wardins gårdsprodukter erbjuder grönsaker, frukt och bär. Strosa gärna omkring bland de härliga odlingarna.

Lärka Kvarn var en vattendriven kvarn som togs ur bruk på 1920-talet när elektriciteten kom till Jäla. Idag är här en fin andaktsplats.

Skattegården i Jäla demonstrerar gammalt jord- och skogsbruk med ardennerhästar och gamla maskiner. I bakstugan gör man hällgräddat bröd och pizza.

Karbo torvströfabrik – finns idag rester utav den och linbanan som användes för att transportera torven härifrån till järnvägsstationen i Kinnarp.

Ta gärna en avstickare till Kinneveds kyrka som är byggd i romansk stil från 1100- och 1200-talen. Vårkumla kyrka byggdes under åren 1135 – 1250. Bland inventarierna kan nämnas Madonnaskulpturen från mitten av 1200-talet.