Pilgrim


Ordet pilgrim betyder ”främling”, en vandrare som är på väg mot ett heligt mål.
Under medeltiden var det vanligt med långa pilgrimsfärder till Rom och Jerusalem, men också till heliga platser i hemlandet. Vandringarna pågick i vårt land ungefär under åren 1080 – 1540. Under bägge klostren Gudhems och Varnhems aktiva tid tog emot pilgrimer.
I nutid har det bildats en rörelse kring det moderna pilgrimsvandrandet. Att vara pilgrim idag kan vara att genom vandringen fördjupa en relation till sig själv, andra och Gud vid sidan av de naturupplevelser som erbjuds. Det kan vara, att på vandringen öppna sig för livets djupare värden och kanske göra sig tillgänglig för oplanerade möten i nya sammanhang.
När pilgrimen kommer vandrande eller resande så befinner hen sig på främmande mark, tidvis bland främmande människor men ändå ständigt hemma i gemenskapen av medvandrare eller av att Gud vandrar med.

DE SJU NYCKELORDEN

Hans-Erik Lindström, tidigare präst vid Pilgrimscentrum i Vadstena, skapade pilgrimens sju nyckelord sammanfattat till pilgrimsvandringens innehåll.

Frihet

Jag vill bryta upp från min instängdhet, från mina låsningar och från orimliga krav. Jag vill ha fri tillgång till mig själv och mina möjligheter

Enkelhet

Jag vill skala bort det komplicerade, resurskrävande och exklusiva och hitta tillbaka till enkelheten där livet är närmast.

Tystnad

Jag vill stänga av skvalet, bruset och överväldigande inflöde och lyssna till tystnaden. Där känner jag livets lugna andhämtning. Där kan ljuv musik uppstå.

Bekymmerslöshet

Jag vill släppa den gnagande oron för framtiden och vara närvarande i den vilande och verkande tilliten.

Långsamhet

Jag vill stanna upp ett slag när det går för fort. I ett lugnare tempo är jag mer närvarande och skapar utrymme för både mig själv och andra.

Andlighet

Jag vill vidga perspektiv mot det som är bortom tid och rum. Jag vill finna min väg till det som är helt, till alltings ursprung och mål.

Delande

Jag vill dela med dig vad jag är och har. Jag vill lyssna och förstå, jag vill sörja och glädjas tillsammans.