St Olofs kyrka (Falköping) – Vårkumla- Kyrkeslätt- Sandhem

Längd:
53 km
Terräng:
Skogsväg, grusväg
Svårighetsgrad:
Lätt/Medel
Deletapp 1 St Olof – Vårkumla är 17 km lång.
Deletapp 2 Vårkumla – Vistorps kyrka är ca 19 km lång.
Deletapp 3 Vistorps kyrka - Sandhem är ca 17 km lång.

Etapp St Olof – Vårkumla är 17 km lång.


Vi lämnar staden genom att gå på den gamla vägen mellan Vartofta och Falköping. Vi tar oss uppför Ålleberg, väl däruppe kan vi vila blicken över en fantastisk utsikt. Kanske gör någon ett besök på segelflygmuséet. På väg ner mot Slöta kyrka passerar vi Krumpe Hög som innehåller en gammal gånggrift. Namnet härrör från den danske 1500-tals generalen Otto Krumpe, som högg ned menigheten och brände ned Falköpings stad. Vår vandring går nu genom vacker jordbruksbygd fram till Vårkumla.

Etapp Vårkumla – Vistorps kyrka är ca 19 km lång


Strax innan Vårkumla kyrka viker av in på en skogsstig (gamla kyrkstigen) som för oss till Smula Ås och går sedan längs med Ätran till Kyrkeslätt. Härifrån viker av mot Sandhem med ett stopp I Vistorps kyrka och Strängbys lanthandel som numera är ett muséum. En lanthandel som den var förr.

Etapp Vistorps kyrka – Sandhem är ca 17 km lång


Efter guidad tur i Vistorps kyrka och Strängbys lanthandel bär det av mot Sandhem på grusvägar och skogsstigar.
Utefter vår väg finns fornlämningar, Elmeberg, Svenstorpsgårdarna och bl. a den märkliga ”Drakstenen”.
I Sandhem tar St Sigfridsleden vid, denna tar oss till Jönköping där vi kan välja att fortsätta vår vandring till Växjö eller upp till Vadstena.